De blogposts van Jos

Presenteren is het regisseren van aandacht (deel 2).

Wat betekent het om ook jezelf te regisseren?

Tijdens onze clinic Presenteren laten we de mensen proefpresentaties geven. En na een proefpresentatie vragen we steeds of het gegaan is, zoals ze zich hadden voorgesteld. Te vaak vertellen ze dan, dat het anders verlopen is. Wat is er dan gebeurd?

Heel veel mensen vinden het heel spannend om een presentatie te geven. Het veroorzaakt storm in hun hoofd. Door te kritisch en negatief te praten tegen jezelf, verstoor je de rust en creëer je doemscenario's. "Het zal wel weer verkeerd gaan. Altijd als ik een presentatie houd, zie ik mensen geeuwen en inzakken. Ik kan dit gewoon niet". Op deze manier maak je het jezelf onnodig moeilijk.

Formuleer positieve zinnen, die je hardop uitspreekt. "Ik heb me goed voorbereid, heb een goed verhaal en fouten maken is niet erg. Daar leer ik weer van".

En, tot slot, doe een ontspanningsoefening, kort voor je je presentatie houdt.  Adem gedurende 2 minuten rustig in en uit met gesloten ogen. Trek je schouders hoog op tijdens inademing en laat ze op een uitademing weer vallen.

Als je presentatie is gegaan, zoals je wilde en je bent in staat de aandacht van je luisteraars te regisseren, geeft dat veel rust voor een volgende presentatie.

En ontspanning creëert plezier. En plezier creëert aandacht.

Lees alles Ik ben uitgelezen

Presenteren is het regisseren van aandacht (deel 1).

Als je presenteert regisseer je niet alleen de aandacht van je luisteraars, maar regisseer je ook jezelf. Wat betekent dat?

Laten we in deze blog eens kijken naar hoe je de aandacht van je luisteraars krijgt en vasthoudt. Het is bekend, dat je luisteraars 3-5 minuten geconcentreerd kunnen luisteren. Dat pleit er in eerste instantie voor om je presentaties kort te houden. Vraag je af: wat is de essentie van mijn verhaal?

Als je presentatie langer duurt, zorg er dan voor, dat je iedere 2 minuten de aandacht van je luisteraars activeert. Je kunt verschillende dingen doen.

Neem ze allereerst mee in je verhaal. Vertel wat je gaat vertellen en vertel dat dan ook. Zeg wat je doet, en doe wat je zegt. Dat geeft structuur en dan maak je het je luisteraars gemakkelijk om je verhaal te volgen.

Durf creatief te zijn. Op non-verbaal niveau heb je heel veel mogelijkheden.

Een goed voorbeeld is het gebruik van ritmiekvariatie. Heb het lef om in stemgebruik te variëren in melodie, ritme en volume. Laat een stilte vallen. Fluister een deel van je verhaal. Verhef eens je stem op een moment, dat je luisteraars het niet verwachten.

Gebruik eens een verrassende verandering van je uiterlijk.  Speel met de mogelijkheden van een stoel. Ga op een stoel staan. Ga onder een stoel liggen op je buik en ondersteun je hoofd met je handen. Zing.

Voorwaarde is, dat je daarvoor de juiste momenten kiest, zodat het past in je verhaal en het je verhaal versterkt.

Lees alles Ik ben uitgelezen

Waar een wil is, is een omweg.

De weg naar succes gaat nooit rechtdoor. De weg naar succes kent veel omwegen.

Om succesvol te kunnen zijn moet je de omweg durven nemen. Die omweg maakt je onzeker. Je komt nieuwe dingen tegen, je maakt fouten, je komt nieuwe problemen tegen. En nieuwe problemen los je niet op met oude oplossingen.

Succes vraagt van je om nieuw gedrag aan te leren. Uit je comfortzone komen. Je oude gedrag loslaten en het nieuwe omarmen. Picasso formuleerde het als: pour faire une omelette, il faut casser un oeuf.

Nieuw gedrag aanleren vraagt tijd, volhardendheid, discipline en doorzettingsvermogen. Maar dat betaalt zichzelf terug. Dat geldt ook voor presenteren. Wijk af van je geëigende stijl en experimenteer met nieuw gedrag. In onze clinic staan stem en houding centraal. Je non-verbale gedrag bepaalt immers voor een heel belangrijk deel of je aandacht krijgt van je luisteraars. We geven je dan ook oefeningen om je repertoire qua stem en houding uit te breiden. En als je een omweg neemt, zul je verrast worden over de nieuwe dingen, die je over jezelf ontdekt. Hoe vaker je presenteert, hoe meer het nieuwe beklijft, hoe beter je wordt en hoe meer je er plezier in krijgt. En als je publiek ziet, dat je er plezier in hebt, hebben je luisteraars meer aandacht, heb je eerder een KLIK met hen en is de impact van je verhaal groter.

Durf andere wegen in te slaan, want de kortste weg naar succes is de omweg. 

Lees alles Ik ben uitgelezen

Kijk maar. Je ziet niet altijd wat je hoort.

Ik zat in de trein en las mijn krant. En hoewel het een stiltecoupe was, kon ik duidelijk een gesprek volgen in de coupe voor mij. Een van de mensen had een duidelijke, rustige, prettige en imponerende stem. Hij was goed verstaanbaar en sprak zonder haperingen.
Onwillekeurig vormde ik mij een beeld van die persoon.
Bij het volgende station stapte ik uit. Ik pakte mijn krant en was nieuwsgierig naar de persoon, wiens stem ik bewonderde om de helderheid en verstaanbaarheid. Ik liep voorbij, keek naar opzij en mijn mond viel open van verbazing. Het beeld, dat ik gevormd had op basis van die stem, klopte totaal niet met de werkelijkheid. Hoe kon ik me zo vergissen?

Het gebeurt vaker, dat het beeld, dat je creëert van iemand op basis van je vooroordelen, niet klopt met de werkelijkheid.
Je ziet niet altijd wat je hoort.
Andersom komt ook voor.
Ik was bij een presentatie van iemand, die er heel indrukwekkend uitzag. En toen hij begon te praten, paste de stem totaal niet bij mijn beeld, dat ik had op basis van zijn uiterlijk.
En prompt hoorde ik niet meer wat hij te vertellen had.

Herken je dat? Dat je tijdens een presentatie wordt afgeleid door het beeld en te veel kijkt en te weinig luistert?
Heb je ook eens ervaren, dat de presentator er daardoor niet in slaagt je mee te nemen in zijn verhaal?
Wat zou jij doen tijdens je presentatie om je luisteraars wel mee te nemen in je verhaal?

Lees alles Ik ben uitgelezen

Een KLIK hebben met je publiek is als flirten

Ik "vreet" s'ochtends kranten. Sinds mijn pensioen heb ik daar ook tijd voor. Ik kan het me permitteren mijn afspraken na de lunch te plannen. Daar weet Marlies inmiddels alles van. Ze heeft zich daaraan aangepast. Dat doen goede ondernemers. Zich aanpassen aan nieuwe, veranderende omstandigheden.

Terwijl ik tijdens de lunch naar het journaal kijk, schrik ik van de heftige beelden uit Oekraïne. Na enige tijd betrap ik me erop, dat mijn aandacht vooral gaat naar de beelden. En dat de gesproken tekst van Kees van Dam mij grotendeels ontgaat.
Het beeld is vaak krachtiger dan het woord. Dat is niet vreemd. 85% van communicatie wordt bepaald door wat je ziet aan non verbaal gedrag. Als je presenteert, is het van belang je daar steeds bewust van te zijn.

Besteed tijdens je presentatie vooral ook aandacht aan wat er te zien is. Wat straal je uit? Wat vertelt jouw lijf en klopt dat met wat je zegt?
Peters & Van Lier leren professionals hoe ze aandacht kunnen krijgen en vasthouden en wij gaan nog een stapje verder. Hoe zorg je ervoor, dat er een KLIK ontstaat tussen jou en je luisteraar?
Kijk goed naar de reactie.
Luister aandachtig.
Interactie daarover creëert verbinding.
En dan kun je Knallen.
We krijgen vaak te horen, dat dat lijkt op flirten. En dat is ook zo.
Peters & Van Lier leren jullie te flirten.

Lees alles Ik ben uitgelezen